ฝากข่าวprฟรี

แบบฟอร์มฝาก ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ลงประกาศPRฟรี ข่าวออนไลน์ฟรี

หากต้องการเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว

สามารถแจ้งได้ที่ info@gin-jai.com ครับ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ , ฝากข่าวPR ,ฝากข่าวฟรี ,ฝากข่าวประสาสัมพันธ์ฟรี , บริการลงข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี, ฝากข่าวออนไลน์, ลงข่าว pr ฟรี, ลงข่าวฟรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

แนวทางฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

Title ใส่หัวข้อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้เอง ควรสรุปไม่เกินประมาณ 100-120 ตัวอักษร เพื่อการแสดงผลเมื่อ share บน Social Media จะได้ไม่ถูกตัดทิ้ง (ยาวเกิน Facebook จะตัดทิ้งอัตโนมัติ)

Content ใส่เนื้อหาฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้เอง (ไม่จำกัด) และใส่ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้อ่านในส่วนนี้ได้

Image ใส่รูปภาพประกอบได้ 1 รูปภาพ แนะนำขนาดกว้างกว่า 1,200 pixels

Website สามารถใส่ลิ้งก์ประกอบได้ ทั้งบนเนื้อหา และตอนจบ แนะนำให้ใส่เป็น URL แบบเต็มที่มี http:// หรือ https:// ด้วย ข้อมูลผู้ฝากข่าวเป็นความลับ ชื่อ และอีเมล จะเก็บไว้เป็นข้อมูลติดต่อสำหรับแอดมินเท่านั้น

หากต้องการเผยแพร่ ให้ใส่ในส่วนของ Content ได้เลย เนื้อหาที่ไม่รับการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และสิ่งผิดกฏหมายและจริยธรรม ยา และ อาหารเสริมต่างๆ ครีม เครื่องสำอางคอสเมติกต่างๆ (ที่ยากต่อการตรวจสอบ) ยกเว้นแบรนด์ที่รู้จักดี ข่าวซุบซิบ gossip, ข่าวสังคม, ข่าวที่เกี่ยวกับการเมือง หากท่านฃ

สนใจการทำ PR/Marketing ให้ได้ผลยิ่งขึ้นมากกว่าฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

สามารถติดต่อทีมงานได้ทางอีเมล info@gin-jai.com เลยครับ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ , ฝากข่าวPR ,ฝากข่าวฟรี ,ฝากข่าวประสาสัมพันธ์ฟรี , บริการลงข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี, ฝากข่าวออนไลน์, ลงข่าว pr ฟรี, ลงข่าวฟรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี, ลงข่าวpr

Facebook Comments